Metamizol v klinické praxi: komplexní analýza s případovými studiemi

06/2023

MUDr. Šimon Kozák

Centrum léčby bolesti a Neuromodulační centrum, Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Tento článek se zabývá použitím neopioidního analgetika metamizolu v léčbě chronické bolesti se zaměřením na jeho kombinaci s dalšími léky. Článek je určen lékařským pracovníkům, zejména praktickým lékařům a internistům a poskytuje hluboký pohled do klinických aplikací metamizolu. Jsou zde prezentovány dvě případové studie ilustrující jeho účinné použití v léčbě chronických bolestivých stavů. Je brán zvláštní ohled na nežádoucí účinky tohoto léčiva, které má však známé a široké použití napříč spektrem nejčastějších onemocněních spojených s dlouhodobými bolestivými stavy.

 

Klíčová slova

metamizol, bolest, osteoartróza, chronická bolest, multimodální léčba bolesti, nežádoucí účinky, anafylaxe

 

SUMMARY

This article discusses the use of the non-opioid analgesic metamizole in the treatment of chronic pain, with a focus on its combination with other drugs. Aimed at medical professionals, especially general practitioners and internists, the article offers a comprehensive analysis of metamizole’s clinical applications. It presents two case studies that illustrate its effectiveness in treating chronic pain conditions. The article also carefully considers the drug’s side effects, despite its well-known and extensive use across the spectrum of the most common diseases associated with long-term pain conditions.

 

Key words

metamizole, pain, osteoarthritis, chronic pain, multimodal pain management, side effects, anaphylaxis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM