Metformin

01/2020

MUDr. Karel Kubát

Interní oddělení Nemocnice Litoměřice

 

SOUHRN

Metformin je v současnosti základním lékem v terapii diabetes mellitus 2. typu spojeného s obezitou. Tento lék snižuje účinnost metabolismu buněk. Umožňuje tak buňkám přijmout větší množství energeticky bohatých látek (především glukózy) k tvorbě určitého konstantního množství základního energetického substrátu - adenosintrifosfátu (ATP). Tím je omezeno hromadění glukózy v krvi a jsou sníženy následky chronické hyperglykemie. Metformin omezuje aerobní metabolismus, kdy z glukózy vzniká oxid uhličitý a voda. Lék způsobuje zvýšenou produkci kyseliny mléčné - laktátu, který je opět metabolizován na glukózu za cenu velkých energetických ztrát. Snížení efektivity metabolismu v rámci cyklu Coriových (teoreticky z 92 % na 33 %) dovoluje přijmout trojnásobek energetické hodnoty stravy nebo snížit fyzickou aktivitu na třetinu, aniž by došlo k hromadění glukózy v krvi. Metformin je využíván v léčbě diabetes mellitus, jeho vlastnosti však mohou být přínosné v rámci dalších závažných chorob - kromě obezity dokonce i u infekčních či nádorových onemocnění.

 

Klíčová slova

metformin, diabetes mellitus, DM2T, inzulinová rezistence, intracelulární hladovění, rozpojení funkcí inzulinu

 

SUMMARY

Metformin is the most widely prescribed drug for the management of type 2 diabetes mellitus with obesity. The drug reduces the efficiency of cell metabolism. The cell receives more energy-rich substances (glucose) to produce a constant amount of the basic energy substrate - adenosine triphosphate (ATP). This effect reduces blood glucose accumulation and reduces the consequences of chronic hyperglycemia. Metformin limits aerobic metabolism. Glucose is not metabolized to carbon dioxide and water. The drug increases the production of lactic acid (lactate), which is subsequently metabolized back to glucose at high energy losses. Metabolic efficiency restriction (due to Cori cycle) allows a person to take a larger amount of the energy-rich substances (food) or reduce physical activity to one third - without accumulating glucose in the blood. Metformin is used for the treatment of diabetes mellitus type 2, the drug could be beneficial in the management of some serious diseases - obesity, infections or various type of tumors.

 

Key words

metformin, diabetes mellitus, T2DM, insulin resistance, intracellular starvation, insulin uncoupling

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM