Methotrexát v léčbě idiopatických střevních zánětů

03/2020

Doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.

Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno-Bohunice

 

SOUHRN

Methotrexát je v terapii idiopatických střevních zánětů lékem s relativně dlouhou tradicí, u něhož v posledních letech dochází k renesanci. Objevujeme možnosti tohoto imunosupresiva, které patří v oborech revmatologie a imunologie mezi chorobu modifikující léky. Skončil čas pohlížet na methotrexát jako na alternativu thiopurinové imunosuprese; je na místě hledat jeho vlastní specifické možnosti v oblasti léčby luminální a perianální Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy, ale také v mimostřevních manifestacích.

 

Klíčová slova

idiopatické střevní záněty, Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida, methotrexát, chorobu modifikující léky, mimostřevní manifestace

 

SUMMARY

Methotrexate is a drug with a relatively long tradition in the treatment of idiopathic intestinal inflammations that has been renaissanced in recent years. We discover the possibilities of this immunosuppressant, which belongs to the disease-modifying drugs in the fields of rheumatology and immunology. It is time to see methotrexate not only as an alternative to thiopurine immunosuppression; it is appropriate to look for its own specific options in the treatment of luminal and perianal Crohn's disease and ulcerative colitis, but also in extracorporeal manifestations.

 

Key words

inflammatory bowel disease, Crohn's disease, ulcerative colitis, methotrexate, disease-modifying drugs, extraintestinal manifestations

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM