Mezoteliom pleury

02/2023

MUDr. Daniel Krejčí

Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Bulovka, Praha Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Mezoteliom pleury představuje relativně vzácný maligní tumor s obecně přetrvávající špatnou prognózou. Recentní aktualizace klasifikace tumorů pleury a perikardu podle World Health Organization (WHO) z roku 2021 upřesnila nomenklaturu a přijala nové molekulárně-genetické markery (tumor supresorový gen [breast cancer 1-associated protein 1, BAP1], gen pro inhibitor cyklin-dependentní kinázy 2A [cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, CDKN2] atd.), které mají diagnostický i prognostický význam. Operační léčba mezoteliomu pleury je striktně individuálně posuzována a je preferován plíci šetřící výkon. K možnostem systémové léčby v první linii máme nově k dispozici kromě platinového dubletu s pemetrexedem také duální imunoterapii (nivolumab, ipilimumab). Širší využití imunoterapie a dalších zatím experimentálních léčebných variant je aktuálně předmětem klinických studií.

 

Klíčová slova

mezoteliom pleury, molekulárně-genetické markery, operační léčba, pemetrexed, duální imunoterapie

 

SUMMARY

Pleural mesothelioma is a relatively rare malignant tumor with generally persistent poor prognosis. The recent 2021 update of the World Health Organization (WHO) classification of tumors of the pleura and pericardium refined the nomenclature and adopted new molecular-genetic markers (breast cancer 1-associated protein 1 [BAP1], cyclin dependent kinase inhibitor 2A [CDKN2] etc.), which have diagnostic and prognostic significance. Surgical treatment of pleural mesothelioma is strictly individualized and a lung-sparing procedure is preferred. In addition to the platinum doublet with pemetrexed, the dual immunotherapy (nivolumab, ipilimumab) is available as first-line systemic treatment option. Wider use of immunotherapy and other experimental treatment variants is currently the subject of clinical studies.

 

Key words

pleural mesothelioma, molecular-genetic markers, surgical treatment, pemetrexed, dual immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM