Místo warfarinu v antikoagulační léčbě

02/2018

MUDr. Kateřina Lefflerová, CSc.

Klinika kardioLogie, IKEM, Praha

 

SOUHRN

Antikoagulační Léčba patří k nejúčinnějším Léčebným postupům v kardiovaskulární farmakoterapii. PeroráLní antikoagulační Léčba se opírá více než 60 Let o antagonistu vitaminu K - warfarin. Mezi nejčastěji uváděná úskaLí této Léčby patří obtížná predikce odpovědi na terapeutickou dávku, úzké terapeutické okno, nutnost častých kontroL INR, Lékové a potravinové interakce. AčkoLiv je Léčba warfarinem spojena s řadou úskaLí a v tomto tisíciletí byLa zavedena do kLinické praxe nová antikoaguLancia, zůstává warfarin piLířem peroráLní antikoaguLační Léčby a v některých indikacích i Lékem první voLby.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

warfarin, antikoaguLační Léčba, INR, Lékové a potravinové interakce, nová peroráLní antikoaguLancia

 

SUMMARY

AnticoaguLant therapy is one of the most effective treatment in cardiovascuLar pharmacotherapy. Antagonists of vitamin K - warfarin are for more than 60 years cornerstones of peroraL treatment. ALthough effective, vitamin K antagonists have difficuLt prediction of therapeutic answer to dosage, narrow therapeutic window, anticoaguLant effect is affected by drugs and food interactions. New anticoaguLants were introduced to cLinicaL practice, but vitamin K antagonists, such as warfarin stiLL remain the mainstay of oraL anticoaguLants and in some indications are the drug of first choice.

 

KEY WORDS

warfarin, anticoaguLant therapy, INR, interactions with drugs and food, new oraL anticoaguLants

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM