Mladý muž s úspěšnou léčbou secukinumabem – kazuistika

02/2023

MUDr. David Suchý, Ph.D.; MUDr. Jan Vítek

Oddělení klinické farmakologie FN Plzeň

 

SOUHRN

Psoriatická artritida (PsA) je chronická zánětlivá artropatie. Terapie biologickými léky inhibujícími cytokin tumor nekrotizující faktor a (tumor necrosis factor a, TNF-a) představuje první terapeutickou volbu pro středně těžké a těžké formy PsA. U pacientů však může dojít k selhání léčby anti-TNF-a, nedostatečné účinnosti nebo nežádoucím účinkům. Většina studií uvádí, že hlavním důvodem přechodu na druhou protilátku TNF-a je nedostatečná účinnost (primární nebo sekundární) a vzácněji nežádoucí účinky. Pacienti, kteří jsou léčeni druhým inhibitorem TNF-a, mají podstatně horší terapeutickou odezvu ve srovnání s těmi, kteří jsou léčeni prvním inhibitorem TNF-a. V případech selhání anti-TNF terapie může přechod z anti-TNF látek na secukinumab nebo ixekizumab představovat platnou alternativní terapeutickou strategii.

 

Klíčová slova

psoriatická artritida, anti-TNF léčba, secukinumab, účinnost, kazuistika

 

SUMMARY

Psoriatic arthritis (PsA) is a chronic inflammatory arthropathy. Therapy with anti-tumor necrosis factor (TNF-a) agents represents the first therapeutic choice for moderate and severe forms; however, PsA patients can experience anti-TN-a failure, lack of efficacy, or adverse events. Most of the studies report that the main reason for switching to a second anti-TNFa agent is represented by lack of efficacy (primary or secondary) and, more rarely, adverse events. Switchers receiving their second anti-TNF-a agent have considerably poorer responses compared with non-switchers. Switching from anti-TNF agents to secukinumab or ixekizumab can represent a valid alternative therapeutic strategy.

 

Key words

psoriatic arthritis, anti-TNF treatment, secukinumab, efficacy, case report

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM