Moderní léčba chronické virové hepatitidy C

02/2018

MUDr. Barbora Yassin, MUDr. Karel Dvořák, Ph.D.

Oddělení gastroenteroíogie a hepatoíogie, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

 

SOUHRN

Léčba chronické virové hepatitidy C prodělala v posledních desetiletích zásadní vývoj. Od objevení vlastního viru v roce 1989, přes první terapeutické režimy s interferonem a kombinaci interferonu s ribavirinem, které byly zatíženy množstvím nežádoucích účinků, až k dnešním léčebným schématům s užitím přímo působících antivirotik. Přímo působící antivirotika a jejich zavedení do klinické praxe způsobilo doslova revoluci v léčbě hepatitidy C. Léčba je nyní vysoce účinná u naprosté většiny pacientů, a navíc není provázena významnějšími nežádoucími účinky. Článek uvádí přehled léčebných možností chronické infekce HCV přímo působícími antivirotiky.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

hepatitida C, ribavirin, přímo působící antivirotika

 

SUMMARY

Treatment of chronic hepatitis C underwent substantial development in past decades. From discovery of the HCV virus in 1989, first therapeutical regimens with interferon and interferon/ribavirin combination burdened with amount of side effects to current therapeutic combinations of direct acting antivirals (DAA). Introduction of DAA to clinical practice caused literally a revolution in hepatitis C management. The treatment is highly effective in vast majority of patients and it is not accompanied by significant side effects. This article provides an overview of current therapeutic options in chronic hepatitis C treatment using direct acting antivirals.

 

KEY WORDS

hepatitis C, ribavirin, direct acting antivirals

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM