Moderní léčba inzulinem u diabetes mellitus 2. typu

01/2022

MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

 

SOUHRN

Léčba inzulínem má v současné době za sebou stoletou historii. A za tu dobu se zásadním způsobem proměnila. V léčbě pacientů s diabetes mellitus 2. typu je zapotřebí vycházet z patofyziologických principů a terapii přizpůsobit převažující poruše. V případě kvantitativní poruchy inzulinové sekrece zahajujeme léčbu inzulinem, v praxi nejčastěji aplikací bazálního inzulinu 1* denně jako doplněk ke kombinační léčbě perorálními antidiabetiky. V případě potřeby můžeme léčbu intenzifikovat až k formě klasického režimu bazál-bolus.

 

Klíčová slova

diabetes mellitus 2. typu, inzulin, bazální inzulin, inzulinové režimy

 

SUMMARY

The insulin therapy is now 100 years old. And it has changed radically during this period. In the treatment of type 2 diabetic patients, we must respect the pathophysiological backgrounds and adapt the type of therapy according to the leading type of disturbance. In case of a quantitative disturbance of insulin secretion we start the insulin therapy, in type 2 diabetic patients mainly with application ab the basal insulin once daily in combination with oral antidiabetics. If necessary, we can intensify the insulin treatment, in proper cases up to classical basal-bolus regimen.

 

Key words

type 2 diabetes, insulin, basal insulin, insulin regimen

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM