Monitorování antikoagulační terapie

06/2020

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

IV. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Monitorování antikoagulační terapie je každodenní prací mnoha lékařů. Některý typ antikoagulační terapie se musí monitorovat, protože podle výsledků se upravuje dávka léku. U jiných léků, např. přímých perorálních antikoagulancií, není monitorování rutinně doporučeno, ale je výhodné v řadě klinických situací. K nim patří např. krvácení, zhoršení renálních funkcí, emergentní situace. Testy však ordinujeme pouze tehdy, pokud víme, jak na získaný výsledek reagovat. Důležitá je i znalost preanalytické fáze a principu měření. Jedině tak lze využít získaných hodnot ve prospěch pacienta.

 

Klíčová slova

antikoagulační terapie, indikace, interpretace

 

SUMMARY

Anticoagulation therapy is a routine practice for many doctors. Therapy of some anticoagulant is necessary to monitored for the adjustment of dose. However, direct oral anticoagulant drugs are not routinely monitored. Testing of drug concentration in plasma is indicated in some well-defined situations, as an acute bleeding, emergent surgery, renal impairment. For proper interpretation of results is advisable to be familiar with the precise knowledge of preanalytical phase and the principle of measurements.

 

Key words

anticoagulant therapy, indication, interpretation

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM