Monitorování krevního tlaku a správná interpretace výsledků – v klinické praxi i doma

05/2023

Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF UP a FN Olomouc, Olomouc

 

SOUHRN

V letošním roce vyšla nová doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi pro management arteriální hypertenze. Na základě těchto nejnovějších poznatků článek shrnuje možnosti měření krevního tlaku pomocí různých metod a ukazuje na možná úskalí při měření.

 

Klíčová slova

krevní tlak, měření krevního tlaku, metody

Sovová E. Monitorování krevního tlaku a správná interpretace výsledků – v klinické praxi i doma.

Farmakoter Revue 2023;8(5):361-364.

 

SUMMARY

New recommendations of the European Society of Hypertension for the management of arterial hypertension were published this year. Based on these latest findings, the article summarizes the possibilities of measuring blood pressure using different methods and points out possible pitfalls in measurement.

 

Key words

blood pressure, blood pressure measurement, methods

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM