Možnosti a úskalí využití autologních a xenogenních destičkových faktorů v léčbě ran v praxi

06/2017

MUDr. Barbara Kubešová1, PharmDr. Lucie Hlávková2, MUDr. Václav Kubeš3

1 VA-BIOS, s.r.o., Brno; 2 Future Medicine s.r.o., Přerov; 3 Ústav patologické anatomie FN, Brno

 

SOUHRN

Trombocytární růstové faktory jsou převážně glykoproteiny, které se nacházejí v alfa-granulech krevních destiček. Zkušenosti vypovídají o tom, že každé lokální zvýšení destičkových faktorů vede k místnímu posílení hojivých a regeneračních procesů. K posílení hojivých procesů lze využít autologní, alogenní i xenogenní faktory. Možnosti využití jsou limitovány infekčními riziky a legislativou.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

destičkový faktor, růstové faktory, destičkový lyzát, plazma bohatá na destičky

 

SUMMARY

Thrombocyte growth factors are mostly glycoproteins that are located in alfa granules of platelets. As the experience tells us, every local elevation of platelet's factors leads to on-site empowerment of healing and regeneration processes. The autologous, allogeneic and xenogeneic factors may be used for empowerment of healing processes. Possibilities of use of platelet factors are limited by the risk of infection and legislation.

 

KEY WORDS

platelet factor, growth factors, platelet lysate, platelet rich plasma

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM