Možnosti diagnostiky obstrukční spánkové apnoe

02/2019

MUDr. Martin Pretl, CSc.

Neurologická ambulance a spánková poradna Inspamed, s.r.o., Praha Institut spánkové medicíny, Praha

 

SOUHRN

Obstrukční spánková apnoe je charakterizována opakovanými epizodami úplné (apnoe) nebo částečné (hypopnoe) obstrukce horních dýchacích cest ve spánku, které vyvolávají poklesy saturace hemoglobinu kyslíkem a vedou k fragmentaci spánku. Mezi hlavní příznaky patří kromě apnoických pauz nadměrná denní spavost. Základem diagnostiky je anamnéza s klinickým vyšetřením. Spolu s dotazníky a pomocnými vyšetřeními (polysomnografie, polygrafie) umožní stanovit diagnózu a navrhnout příslušnou léčbu. Zlatým standardem léčby střední a těžké obstrukční spánkové apnoe je terapie trvalým přetlakem v dýchacích cestách.

 

Klíčová slova

obstrukční spánková apnoe, anamnéza, polysomnografie, polygrafie

 

SUMMARY

Obstructive sleep apnea is characterized by repetitive episodes of complete (apnea) or partial (hypopnea) obstruction of the upper airways during sleep. These induce a drop of hemoglobin oxygen saturation levels and lead to sleep fragmentation. Additionally, to sleep apnea events, an important sign of obstructive sleep apnea is excessive daytime sleepiness. Patient history with clinical examination are fundamental for the diagnosis of this disease. Questionnaires in combination with sleep examination (polysomnography, polygraphy) enable diagnosis and therapy recommendation. The gold standard for the treatment of moderate and severe obstructive sleep apnea is continuous positive airways therapy.

 

Key words

obstructive sleep apnea, patient history, polysomnography, polygraphy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM