Možnosti farmakologického ovlivnění krevního tlaku

02/2019

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.

Farmakologický ústav LF MU, Brno

Oddělení klinické farmacie, Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Farmakologické ovlivnění krevního tlaku velmi úzce navazuje na fyziologické mechanismy jeho regulace. Cílem tohoto sdělení je zopakování základních farmakologicky ovlivnitelných mechanismů zodpovědných za řízení krevního tlaku - srdeční frekvence, intravaskulární náplně a periferního cévního odporu - a provázání těchto mechanismů jednak s jednotlivými skupinami antihypertenziv, jednak s dalšími léčivy, jejichž nežádoucím účinkem je právě elevace krevního tlaku. Právě propojení regulací a farmakodynamiky léčiv umožní efektivní a racionální práci s antihypertenzivy.

 

Klíčová slova

krevní tlak, hypertenze, antihypertenziva, nežádoucí účinky léků

 

SUMMARY

The pharmacological influence on the blood pressure is closely built on the physiological regulation mechanisms. The aim of this article is to repeat the basic pharmacologically impressible mechanisms responsible for regulation of the blood pressure - heart rate, intravascular volume, peripheral resistance - and to connect these mechanisms not only with particular antihypertensives but also with drugs able to induce hypertension as an adverse effect. This interconnection of regulatory mechanisms and pharmacodynamics enables us the effective and reasonable use of antihypertensives.

 

Key words

blood pressure, hypertension, antihypertensives, adverse drug effects

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM