Možnosti léčby u pacientů s rezistentní hypertenzí

04/2019

Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha

Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT, Praha

 

SOUHRN

Rezistentní hypertenze je definována jako neschopnost dosáhnout cílových hodnot krevního tlaku (140/90 mm Hg) při kombinované léčbě tří a více antihypertenziv, kdy jedním z nich je diuretikum. Trpí jí asi 10-30 % hypertoniků. Tito nemocní mají přibližně trojnásobně vyšší riziko kardiálních příhod v porovnání s pacienty, u kterých se daří dosáhnout cílových hodnot krevního tlaku. Asi 50-56 % nemocných se syndromem obstrukční spánkové apnoe trpí současně hypertenzí. Rezistentní hypertenze je velmi závažnou a nebezpečnou nemocí, musí jí být věnována náležitá pozornost.

 

Klíčová slova

rezistentní hypertenze, renální denervace, antihypertenziva

 

SUMMARY

Resistant hypertension is defined as blood pressure that remains above goal (140/90 mm Hg) despite concurrent use of three antihypertensive agents of different classes, one of which should be a diuretic. With this type of hypertension suffered about 10-30 % of the hypertensives. These patients have approximately 2-3* higher risk for cardiovascular events in correlation with these ones with goal level of blood pressure. It is estimated, that about 50-56 % of the sleeping apnea syndrome patients suffer with hypertension, too. The resistant hypertension is very dangerous disease and close attention must be done to this situation.

 

Key words

resistant hypertension, renal denervation, antihypertensive drugs

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM