Možnosti měření krevního tlaku v praxi, problémové situace a interpretace výsledků

02/2022

MUDr. Petra Vysočanová

Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Vysoký krevní tlak (TK) je nejčastější kardiovaskulární onemocnění a nejdůležitější rizikový faktor současnosti. Pro jeho diagnostiku a léčbu je nezbytné správné a přesné měření TK. Je obtížné vše opírat pouze o jednorázovou hodnotu krevní tlaku naměřenou v lékařské ordinaci, která může být zkreslená. Proto je v současné době doporučováno měření krevního tlaku také mimo ordinaci lékaře, a to buď ambulantní monitorování TK, nebo domácí měření TK. Krevní tlak naměřený těmito metodami lépe koreluje s prognózou pacienta. K upřesnění diagnózy v ordinaci lékaře můžeme použít i automatické měření bez přítomnosti zdravotníka. Při měření TK se setkáváme s klinickými situacemi, které hodnocení TK komplikují, jako je těžká obezita, arytmie nebo asymetrie hodnot TK na pažích.

 

Klíčová slova

hypertenze, měření krevního tlaku, ambulantní měření krevního tlaku, domácí měření krevního tlaku

 

SUMMARY

High blood pressure (BP) is the Leading modifiable risk factor for morbidity and mortality worldwide. The basis for diagnosis and managing hypertension is measurement of blood pressure, which is routinely used in everyday practice. Inadequate measurement methodology or use of inaccurate blood pressure measuring devices can Lead to overdiagnosis or underdiagnosis and inappropriate treatment. Office BP measurement is the most used method for hypertension detection and management. When used alone, may be misleading in diagnosing hypertension. Whenever possible diagnostic and treatment decisions should be made with confirmatory out-of-office BP measurement - ambulatory BP monitoring or home BP monitoring.

 

Key words

hypertension, blood pressure measurement, ambulatory blood pressure monitoring, home blood pressure monitoring

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM