MUDr. Marta Vachová

06/2022

 

Neurologie MUDr. Martu Vachovou vždycky přitahovala jako zajímavý a elegantní obor. I když se během studia na gymnáziu hodně rozhodovala, zda se věnovat medicíně, nebo historii, nakonec velmi záhy po chopila, že historie je vynikající volnočasový koníček a medicína a neurologie ta správná volba. Už když studovala Lékařskou fakultu UK v Plzni, věděla, že je pro ni neurologie obor, který se zabývá tím nejcennějším a nejsložitějším orgánem, který člověk má. Následně pak atestace I. i II. stupně v oboru neurologie složila vždy s pochvalou.

MUDr. Vachová je primářkou neurologického oddělení Nemocnice Teplice a je i vedoucím lékařem RS centra při Neurologickém oddělení Nemocnice Teplice a patří k předním specialistům na léčbu roztroušené sklerózy v České republice. V době plzeňských studií ještě nebyly v neurologii takové možnosti, jaké jsou teď, například přesné zobrazovací metody jako magnetická rezonance či výpočetní tomografie. Roztroušená skleróza se léčila více méně jen Vojtovou reflexní lokomocí.

Jejím největším učitelem a zároveň i vzorem, který ji k neurologii přitáhl, byl její otec, primář Jaroslav Pejša.

Na rozdíl od ostatních center pro léčbu roztroušené sklerózy, která vznikla většinou ve fakultních či krajských nemocnicích, je zařízení v Teplicích zřízeno v původně okresní nemocnici, dnes součásti Krajské zdravotní, a. s. Důvody k tomu byly praktické, opřené o statistické údaje. Byl to důsledek epidemiologické situace s roztroušenou sklerózou v okrese Teplice v 80. a 90. letech minulého století. Tehdy byl výskyt této nemoci na Teplicku dvakrát větší než v celém zbytku republiky.

Možná byste to do této drobné dámy neřekli, ale až do plzeňských studií hrála aktivně na klavír, chodila hrát pravidelně volejbal a zajímala se o aktivity spojené s ochranou přírody.

V práci je pro ni nejtěžší to, když se setká u mladého člověka s maligní formou roztroušené sklerózy. Naštěstí se to stává jen u zhruba pěti procent všech případů a těch zbývajících 95 procent pacientů jí dodává naději. I když do centra přicházejí s tím, že mají nevyléčitelnou nemoc, s pomocí léčby zjistí, že i s ní mohou žít téměř běžný život, studovat, uzavírat sňatky, mít děti, pracovat a odcházet do důchodu ve věku jako ostatní a klidně ještě pečovat o vnoučata. To je pro ni vzpruhou.

Jelikož má dva syny, stará se ve svém volnu o rodinu, ráda chodí na koncerty vážné hudby, miluje turistiku. A její srdeční záležitost? Je to město Řím. To spojuje obě vášně Marty Vachové, turistiku i lásku k historii.

V práci se snaží, aby její péče byla poněkud nadstandardní, aby to pro ni nebyla jenom rutina. Nechce být jen tím, kdo předepisuje léky, vyhodnocuje stav pacienta, podívá se na snímky magnetické rezonance, a konec. Snaží se si s pacienty povídat, poznávat jejich rodiny a blízké. I proto se aktivně zapojuje do vzdělávacích a osvětových aktivit zaměřených nejen na pacienty s RS. Už sedmnáctým rokem přednáší na pravidelné listopadové konferenci zaměřené na rodinné příslušníky pacientů s RS. V prosinci ji můžete potkávat v nočních teplických ulicích, jak běhá s čelovkou v rámci charitativního běhu pro pacienty. A od jara do zimy na mnoha dalších akcích po celém Česku v rámci šíření osvěty stran roztroušené sklerózy.

Aktivně se zapojuje i do vědecké a ediční činnosti. I proto se velmi brzo po porodu vrátila částečně do práce na oddělení i v nově vznikajícím RS centru. Věděla, že je nutné, aby se co nejdříve vrátila do praxe. Zapojila se i do vědecké činnosti kolem RS, která v tu dobu celosvětově nastupovala v neurologii do popředí. Otevřel se svět sdílení mezinárodních zkušeností, objevilo se množství odborných grantů, stáží, do nichž se paní pri mářka aktivně zapojila a stále zapojuje.

Jejím hlavním tématem je otázka epidemiologie RS a rizikových faktorů rozvoje této nemoci, zejména otázka vitaminu D. Jeho koncentrace mají zásadní význam nejen pro vznik choroby, ale i pro její dlouhodobou kompenzaci.

Vzhledem ke složitým úhradovým podmínkám k zahájení léčby nemocných s RS se její tým také účastní mezinárodních klinických studií, které tak přinášejí možnost léčby i pacientům, kteří úhradová kritéria nesplní. Mnoho z nich se tak dostalo k nejmodernějším v současnosti užívaným lékům až o deset let dříve, než byly dostupné v běžné klinické praxi.

Dalším polem působnosti MUDr. Va chové je i výuka neurologie. Od roku 1997 se věnuje vzdělávání fyzioterapeutů a ergoterapeutů právě v této pro ně tak důležité oblasti. V současnosti přednáší tento obor studentům Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Měla a má dobré zázemí, které jí toto vše umožňuje. Ale hlavní byla její vůle a rozhodnutí, že toto vše dělat chce a chce ve svém oboru něčeho dosáhnout. Mateřství vnímá jako něco, co do života ženy patří. Myslí si, že málokterá žena je spokojená jen s pracovním životem. Rodinné zázemí, teplo domova, děti, dětský smích, to podle ní potřebuje k osobní spokojenosti každá žena.

Má obrovské štěstí, že se její průvodkyní a vzorem v oboru, ale i manažersky a lidsky stala hned od počátku paní prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. Jako manažerský vzor jí pomohla i při hledání kolegů a kolegyň do teplického RS centra. V naprosté většině se podařilo tým poskládat z nesmírně pracovitých a obětavých lidí zapálených pro věc. Přestože berou často plat o dost nižší, než je běžné za blízkými hranicemi v Německu, pracují denně až dvanáct hodin a odvádějí vynikající práci.

A co nejvíce paní primářka na svých kolegyních a kolezích oceňuje? Určitě je to kolegialita a jejich osobnostní rysy.

Vždy se snaží každého člověka posuzovat z komplexního hlediska. Nejen jeho vědomosti a schopnosti, ale i povahu. A to platí i u pacientů. Je pro ni důležité udržet harmonii v celém kolektivu a současně doplňovat mezery celé mozaiky. A možná i proto dostala v minulých letech veřejná laická ocenění za svůj přístup. Ať už je to Anděl mezi zdravotníky, Osobnost Ústeckého kraje 2017, nebo Cena Ď.

Mgr. Hana Potměšilová