Mukoaktivní léčiva jako podpůrná terapie zánětlivých onemocnění dýchacích cest

01/2021

Doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Farmakologický ústav LF UK, Brno

Ústav humánní farmakologie a toxikologie FaF MU, Brno

Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Článek přináší farmakologický přehled mukoaktivních léčiv v souvislosti s jejich použitím u akutních i chronických zánětů dýchacích cest. Použití mukolytik u chronických zánětlivých onemocnění dýchacího systému se jeví jako bezpečné a přináší jednoznačný, i když mírný benefit. V souvislosti s aktuální epidemickou situací je více akcentováno použití mukolytik u akutních respiračních onemocnění, především u covidu-19. Některé látky prokázaly in vitro, popř. in silico, potenciál bránit vstupu a množení viru SARS-CoV-2, nicméně spolehlivá klinická data prozatím nemáme k dispozici.

 

Klíčová slova

mukoaktivní léčiva, zánět, SARS-CoV-2

 

SUMMARY

The article provides a pharmacological overview of mucoactive drugs in connection with their use in acute and chronic airway inflammation. The use of mucolytics in chronic inflammatory diseases of the respiratory system appears to be safe and provides a clear, albeit moderate benefit. In connection with the current epidemiological situation, the use of mucolytics in acute respiratory diseases, especially COVID-19, is more emphasized. Few drugs have been shown in vitro, or in silico some potential to inhibit SARS-CoV-2 entry and replication, however, reliable clinical data are not available so far.

 

Keywords

mucoactive drugs, inflammation, SARS-CoV-2

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM