Myasthenia gravis - včasná diagnóza a současné možnosti léčby

01/2021

MUDr. Jiří Piťha

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Myasthenia gravis je autoimunitní onemocnění s produkcí protilátek na postsynaptické membráně nervosvaíové pLoténky, nejčastěji proti acetyíchoíinovému receptoru. Projevuje se svalovou slabostí a unavitelností. Diagnostika spočívá v důkladném neurologickém vyšetření se zaměřením na latentní nebo zjevnou slabost predilekčně postiženích svalů, elektrofyziologickém vyšetření, vyšetření mediastina výpočetní tomografií (computed tomography, CT) a stanovením autoprotilátek. Léčba je symptomatická či kauzální, spočívající v podávání imunosupresiv, a bud' dlouhodobá, či akutní k ovlivnění urgentních stavů. Některé léky mohou průběh onemocnění zhoršit. V posledních letech se u refrakterních forem onemocnění zavádí podávání biologické léčby.

 

Klíčová slova

myasthenia gravis, imunopatogeneze, diagnostika, terapie

 

SUMMARY

Myasthenia gravis is an autoimmune disease with the production of antibodies on the postsynaptic membrane of the neuromuscular junction, most often against the acetylcholine receptor. It's manifested by muscle weakness and fatigue. Diagnosis consists of a thorough neurological examination focusing on latent or overt weakness of predilection affecting muscle, electrophysiological, computed tomography (CT) examination of the mediastinum and investigation of autoantibodies. Treatment is symptomatic or causal, consisting of the administration of immunosuppressants and either long-term or acute to affect emergencies. Some medicines can make the disease worse. In recent years, biologic therapy has been introduced for refractory forms of the disease.

 

Key words

myasthenia gravis, immunopathogenesis, diagnostics, therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM