Myokarditida - diagnostikujeme ji včas?

04/2019

MUDr. Eva Pažourková; MUDr. Hana Poloczková; doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.

I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u svaté Anny, Brno

 

SOUHRN

Myokarditida je zánětlivé onemocnění srdečního svalu, které může mít řadu infekčních i neinfekčních příčin. V našich podmínkách je etiologie myokarditidy nejčastěji virová. Pokud je myokarditida spojena s dysfunkcí srdečního svalu, označujeme ji jako zánětlivou kardiomyopatii. Mezi příznaky myokarditidy patří bolesti na hrudi imitující akutní koronární syndrom, palpitace, závratě či synkopy a symptomy srdečního selhání. Diagnostika se opírá o klinický obraz a výsledky neinvazivních vyšetřovacích metod, kde v současné době má klíčovou roli vyšetření srdce magnetickou rezonancí. K definitivnímu potvrzení diagnózy je ale nezbytné provedení endomyokardiální biopsie s následným histologickým a imunohistochemickým zhodnocením vzorků myokardu a vyšetřením zaměřeným na detekci případného infekčního agens.

 

Klíčová slova

myokarditida, zánětlivá kardiomyopatie, srdeční selhání, diagnostika, endomyokardiální biopsie

 

SUMMARY

Myocarditis is an inflammatory disease of the heart muscle. It may have a number of infectious and non-infectious causes. In our conditions, the etiology of myocarditis is of viral origin. Should the myocarditis be connected with the dysfunction of the heart muscle, we call it inflammatory cardiomyopathy. The symptoms of myocarditis are as follows: chest pain imitating an acute coronary syndrome, palpitation, dizziness or syncope and symptoms of heart failure. The diagnostics is based on clinical picture and results of non-invasive examination methods, where, currently, the magnetic resonance of heart muscle plays the critical role. However, the application of endomyocardial biopsy followed by histological and immunohistochemical evaluation of myocardial specimens and examination aimed on potential infectious agent detection are crucial for the definitive confirmation of the diagnosis.

 

Key words

myocarditis, inflammatory cardiomyopathy, heart failure, diagnostics, endomyocardial biopsy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM