Na 11. kongresu primární péče jsme pokřtili novou knihu

02/2017

V rámci konání únorového 11. kongresu primární péče v Top hotelu Praha byla slavnostně představena a pokřtěna nová publikace z produkce vydavatelství Current Media, s.r.o., Kazuistiky z primární pediatrické praxe. Stalo se tak díky podpoře organizátora kongresu.

 

Křest knihy Kazuistiky z primární pediatrické praxe se uskutečnil za přítomnosti hlavní editorky MUDr. Aleny Šebkové, praktické lékařky pro děti a dorost a předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, kmotry se stali doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., a doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.

Autoři kazuistik na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby daných onemocnění. V rámci jednotlivých kazuistik je čtenář obeznámen s anamnézou, vyšetřením a stanovením diagnózy, popsána je i diferenciálně-diagnostická rozvaha a následuje léčebný algoritmus. Čtenář je seznámen s významem daného problému či onemocnění, které kazuistika popisuje, případně i s dalším osudem pacienta. Sdělení jsou doplněna obrázky, schématy, ev. obsahují odkazy na české i zahraniční literární zdroje.

Kniha je určena všem lékařům, kteří se zabývají onemocněními souvisejícími zvláště s problematikou dětského věku.