Nadužívání krátkodobě působících β2-mimetik v terapii asthma bronchiale

05/2021

MUDr. Silvie Dvořáková

Plicní oddělení, Nemocnice Jihlava

 

SOUHRN

Asthma bronchiale je komplexní onemocnění, jehož podkladem je chronický zánět dýchacích cest. Cílem terapie je dosažení kontroly a prevence exacerbací. Zvládnutí edukace, správné inhalační techniky a porozumění onemocnění pacientem je v terapii zásadní. Nadužívání krátkodobě působících β2-mimetik (short-acting β2-agonists, SABA) často ukazuje na nekontrolované astma, pojí se s vyšším rizikem exacerbací a vyšší mortalitou. Protože SABA nejsou kauzální terapií zánětu v dýchacích cestách, Global Initiative for Asthma (GINA) dále nedoporučuje jejich použití podle potřeby jako léky úlevové.

 

Klíčová slova

chronický zánět, inhalační technika, kontrola astmatu, exacerbace, kortikosteroidy

 

SUMMARY

Bronchial asthma is a complex disease based on a chronic inflammation of the airways. The goal of the therapy is to achieve and maintain control of asthma and prevent exacerbations. Appropriate education, correct inhalation technique and understanding of the disease by the patient is crucial for the success of the treatment. The overuse of short-acting β2-agonists (SABA) may indicate poor asthma control, and which is associated with increased risk of exacerbation and mortality. SABA do not affect the underlying airway inflammation in asthma; therefore Global Initiative for Asthma (GINA) no longer recommends treatment with as-needed SABA alone for symptom relief.

 

Key words

chronic inflammation, inhalation technique, asthma control, exacerbation, corticosteroids

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM