Navigované metody v bronchologii

05/2022

Doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Článek se zabývá navigačními metodami bronchologické diagnostiky, které jsou v posledních letech ve výrazném rozvoji. Kromě popisu základních metod se věnuje i indikacím k invazivní diagnostice solitárních plicních uzlů, které jsou podkladovou patologií pro endobronchiální navigaci. Klinická vodítka pro práci s pacienty, kteří jsou diagnostikováni v rámci časného záchytu plicního karcinomu či zatím častěji z jiných důvodů indikovaným CT hrudníku, se stávají pro praxi stále důležitější součástí managementu solitárních plicních uzlů.

 

Klíčová slova

navigovaná bronchoskopie, solitární plicní uzly

 

SUMMARY

The article deals with navigational methods in bronchology, which have been in significant development in recent years. In addition to the description of basic methods, it also covers indications for invasive diagnosis of solitary pulmonary nodules, which are the underlying pathology for endobronchial navigation. Clinical guidelines for working with patients who are diagnosed as part of the early detection of lung cancer, or more often for chest CT indicated for other reasons are becoming an increasingly important part of solitary pulmonary nodule management for practice.

 

Key words

navigational bronchology, solitary pulmonary nodule

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM