Nealkoholová tuková choroba jater

06/2019

Prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.13; MUDr. Irma Dresslerová2; MUDr. Tomáš Fejfar; Ph.D.1; MUDr. Štěpán Šembera1

1 II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

2 I. interní kardioangiologická klinika a Doškolovací centrum FN Hradec Králové

3 Katedra interních oborů LF OU, Ostrava

 

SOUHRN

V dnešní době je nealkoholová tuková choroba jater (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) nejčastějším chronickým jaterním onemocněním. To souvisí s nárůstem obezity a diabetů mellitu 2. typu. Prostá steatóza je spojena v rozvinutých zemích s kardiovaskulárními komplikacemi, zatímco zánět (steatohepatitida) vede k rozvoji jaterní cirhózy. Přes intenzivní výzkum zatím nevíme přesně, co vznik a rozvoj zánětu podmiňuje. V diagnostice se stále více opíráme o tranzientní elastografii, i když jaterní biopsie zůstává zlatým standardem. Přestože jsou v léčbě testovány desítky molekul, stále nemáme lepší terapii, než je snížení energetického příjmu a zvýšení pohybové aktivity. Přestože NAFLD je definována jako postižení jater bez účasti alkoholu, jeho role je v řadě případů zřejmě skrývaná, a proto nezanedbatelná.

 

Klíčová slova

nealkoholová jaterní tuková choroba, nealkoholová steatohepatitida, fibróza, cirhóza

 

SUMMARY

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common chronic liver disease in developed countries and is associated with increasing obesity and type II diabetes incidence. A risk of cardiovascular complications comes with steatosis as such while cirrhosis risk development is associated with steatohepatitis as a more advanced disease stage. All reasons of progression of steatosis to steatohepatitis haven't been discovered yet. NAFLD diagnosis is based on liver biopsy but non-invasive transient elastography has increasing importance in fibrosis staging. Treatment is based on life-style modification. As it comes from definition, NAFLD does not have a relation to alcohol consumption, but in some cases the hidden consumption could play a role and should be excluded. Many new molecules in treatment are being tested but no targeted pharmacotherapy is available at present.

 

Key words

non-acoholic fatty liver disease, non-alcohoholic steatohepatitis, cirrhosis, fibrosis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM