Nebivolol, úspěšný beta-blokátor 3. generace

04/2021

Doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Beta-blokátory 3. generace mají vyjma sympatolytického účinku i aditivní vazodilatační a často i antioxidační účinek, bez negativního vlivu na metabolismus glukózy a lipidů. Podávání těchto léků u metabolicky rizikových nemocných lze oproti konvenčním beta-blokátorům starší generace považovat za bezpečné. Jistou nevýhodou této skupiny je relativně malé množství důkazů z morbiditně-mortalitních studií u pacientů s arteriální hypertenzí. Na druhou stranu máme k dispozici dostatek důkazů o benefitu těchto léků v indikaci chronického systolického srdečního selhání. Tento přehledový článek se věnuje některým farmakologickým a klinickým aspektům vazodilatačních beta-blokátorů, zejména nebivololu.

 

Klíčová slova

nebivolol, carvedilol, celiprolol, vazodilatační beta-blokátory, arteriální hypertenze, srdeční selhání, metabolický účinek

 

SUMMARY

The third generation of beta-blockers is presented with additive vasodilating and antioxidant properties without deleterious effect on glucose and lipid metabolism. In patients with high-risk of metabolic disorders, treatment with the vasodilatory beta blockers is considered as safe as compared to the conventional beta-blockers. Disadvantage of this group is relatively little evidence from morbidity/mortality studies in patients with arterial hypertension. On the other hand, sufficient evidence for the benefit of this therapy is available in chronic systolic heart failure. This review article is focused on some phar macological and clinical aspects of the vasodilatory beta-blockers especially nebivolol.

 

Key words

nebivolol, carvedilol, celiprolol, vasodilatation beta-blockers, arterial hypertension, heart failure, metabolic effect

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM