Nefroprotektivní účinky vybraných antidiabetik

01/2021

MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.; MUDr. Mayara Elisa Knížek Bonatto; prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

Interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Zabránění rozvoji a progresi diabetického poškození ledvin patří mezi klíčový faktor ovlivnění prognózy pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Inkretinová léčba, a zejména pak léčba glifloziny, představuje zásadní průlom v ovlivnění mechanismů uplatňujících se v patogenezi a progresi diabetického poškození ledvin. Výsledky recentních studií poukazují na význam neglykemických účinků v ovlivnění kardiovaskulárního rizika a současného zpomalení progrese snížení funkce ledvin také u pacientů bez anamnézy diabetes mellitus.

 

Klíčová slova

nefroprotektivita, inhibitory SGLT2, agonisté receptoru GLP-1, inhibitory DPP-4

 

SUMMARY

Preventing the development and progression of diabetic kidney disease is one of the key factors influencing the prognosis of patients with type 2 diabetes mellitus. Incretin therapy, and in particular gliflozin therapy, represents a major breakthrough in influencing the mechanisms involved in the pathogenesis and progression of diabetic kidney disease. The results of recent studies point out the importance of non-glycemic effects in influencing cardiovascular risk and the concomitant slowing of the progression of decreased renal function also in patients without a history of diabetes mellitus.

 

Key words

nephroprotectivity, SGLT2 inhibitors, GLP-1 receptor agonists, DPP-4 inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM