Nemalobuněčný karcinom plic - vzácný nežádoucí účinek léčby nivolumabem

05/2022

MUDr. Kryštof Šefl

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Tzv. checkpoint inhibitory neboli inhibitory kontrolních bodů imunitní reakce jsou skupina léčiv, které blokují proteiny označované jako kontrolní body, které jsou exprimovány buňkami imunitního systému a mohou být též exprimovány nádorovými buňkami. Za fyziologických podmínek brání rozvoji příliš silné imunitní reakce. V rámci malignity se však expresí těchto kontrolních bodů mohou nádorové buňky účinně bránit imunitnímu systému. Zablokováním kontrolních bodů lze amplifikovat schopnost T lymfocytů v protinádorové imunitě. Tato třída léčiv může potenciálně vyvolat celou řadu tzv. imunitně zprostředkovaných nežádoucích účinků. Jeden takový nežádoucí účinek při terapii nivolumabem přináší následující kazuistika.

 

Klíčová slova

checkpoint inhibitory, nivolumab, imunitně podmíněné nežádoucí účinky

 

SUMMARY

Immune checkpoint inhibitors are a group of drugs, that blocks proteins called checkpoints, which are expressed on cell surface of white blood cells and also cancer cells. Physiologically they limit the extent of immune reaction. But when expressed by cancer cells, they evade the immune system. By blocking these checkpoints, we can amplify the immune response to cancer cells. This class of drugs can cause various side effects, so called immune related adverse events. One such adverse reaction will be discussed in the following case study.

 

Key words

checkpoint inhibitors, nivolumab, immune related adverse events (irAEs)

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM