Neobvyklý průběh revmatoidní artritidy - kazuistika

05/2019

MUDr. Hana Brabcová; MUDr. David Suchý, PhD.

Oddělení klinické farmakologie, FN Plzeň

 

SOUHRN

Kazuistika prezentuje průběh onemocnění pacientky s aktivní revmatoidní artritidou, polyartritidou, postižením krční páteře a méně typickým postižením subcervikálních etáží páteře s dobrou odezvou na léčbu rituximabem po selhání terapie konvenčními i biologickými léky první linie.

 

Klíčová slova

revmatoidní artritida, krční a bederní páteř, rituximab

 

SUMMARY

The case report presents the course of disease of a patient with active rheumatoid arthritis, polyarthritis, cervical spine involvement and less typical subcervical spine involvement with a good response to rituximab treatment after failure of both conventional and biological first-line therapy.

 

Key words

rheumatoid arthritis, cervical and lumbar spine, rituximab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM