Neobvyklý typ překryvného syndromu u pacientky s Crohnovou chorobou

04/2021

MUDr. Kristýna Kubíčková, Ph.D.1,2; MUDr. Michal Koula1; MUDr. Martin Lukáš2; prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.2; prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.1

1 Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN - VFN, Praha

2 Klinické a výzkumné centrum pro zánětlivá střevní onemocnění, ISCARE, a. s., a 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Včasná diagnostika jaterního onemocnění je důležitou součástí komplexní péče o pacienty s idiopatickými střevními záněty. Tito pacienti patří do rizikové skupiny stran rozvoje autoimunitních jaterních chorob, a to samostatně či v rámci tzv. překryvných syndromů. Nejčastějším typem onemocnění u těchto pacientů je pak primární sklerózující cholangitida a autoimunitní hepatitida. Přesto může docházet k manifestaci i jiných, vzácných typů překryvných syndromů, jak dokumentuje následující kazuistika.

 

Klíčová slova

idiopatický střevní zánět, autoimunitní hepatitida, primární sklerózující cholangitida, primární biliární cholangitida, překryvný syndrom

 

SUMMARY

Early diagnosis of liver disease is an important part of comprehensive care for patients with idiopathic inflammatory bowel disease. These patients belong to the risk group concerning the development of autoimmune liver diseases, either individually or within the so-called overlap syndromes. The most common types of disease in these patients are primary sclerosing cholangitis and autoimmune hepatitis. Nevertheless, other, rare types of overlap syndromes may occur, as documented in the following case report.

 

Key words

idiopathic inflammatory bowel disease, autoimmune hepatitis, primary sclerosing cholangitis, primary biliary cholangitis, overlap syndrome

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM