Nestandardní situace v léčbě revmatoidní artritidy

03/2019

Doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.

II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové, subkatedra revmatologie LF UK, Hradec Králové

 

SOUHRN

Revmatoidní artritida je systémové onemocnění s potenciálem poškození řady orgánů a systémů. Bolestivá a invalidizující choroba hluboce narušuje celoživotní kvalitu života postižených. V tomto článku shrnujeme zvláštnosti terapie revmatoidní artritidy v přítomnosti extraartikulárních postižení (plic, kardiovaskulárního systému, ledvin, krvetvorby, cév) a v dalších složitějších situacích (časná artritida, plánovaná gravidita a kojení, infekce, onkologická onemocnění).

 

Klíčová slova

revmatoidní artritida, intersticiální plicní postižení, akcelerovaná aterogeneze, amyloidóza, cytopenie, DMARD

 

SUMMARY

Rheumatoid arthritis is a systemic disease with the potential to damage number of organs and systems. The painful and debilitating disease deeply undermines the quality of life affected patients by the lifetime. In this article, we summarize the unusual situations in the therapy of rheumatoid arthritis in presence of extra-articular features (lungs, kidneys, cardiovascular disorders, rheumatoid vasculitis) or other complex situations (early arthritis, planned pregnancy and breastfeeding, infections, oncological diseases).

 

Key words

rheumatoid arthritis, interstitial pulmonary involvement, accelerated atherogenesis, renal amyloidosis, cytopenia, DMARD

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM