Nesteroidní antiflogistika nejenom v léčbě revmatických onemocnění

03/2023

Doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Revmatická onemocnění jsou v populaci velmi častá. Charakterizována jsou však nejenom vysokou morbiditou, nýbrž často i zhoršenou kvalitou života. Jejich léčba proto vyžaduje maximálně individualizovaný a komplexní přístup, jenž mimo jiné zahrnuje i užívání nesteroidních antiflogistik. Role těchto látek je v širším kontextu předmětem předloženého textu.

 

Klíčová slova

revmatická onemocnění, osteoartróza, nesteroidní antiflogistika, bolest, léčba, bezpečnost, prostaglandiny

 

SUMMARY

Rheumatic diseases are highly prevalent in our population. However, they are characterized not only by high morbidity, but also by a commonly impaired quality of life. Their treatment therefore requires a maximally individualized and comprehensive approach, which includes, among others, the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs. The role of these substances in a broader context is the subject of the present text.

 

Key words

rheumatic diseases, osteoarthritis, non-steroidal anti-inflammatory drugs, pain, treatment, safety, prostaglandins

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM