Neuropatická bolest

04/2017

MUDr. Štěpán Rusín, MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Neuropatická bolest vzniká lézí nebo onemocněním somatosenzitivního systému. Je častým problémem mnoha nemocí, které postihují periferní i centrální nervový systém. Hlavní příčinou periferních neuropatií jsou lokalizované i systémové neuropatie, centrální neuropatie vzniká např. u míšních lézí, roztroušené sklerózy mozkomíšní, stavech po iktu apod. Léčba neuropatické bolesti bývá problematická, používají se především antidepresiva, antiepileptika a v stále častější míře i opioidy. Optimální se zdá i použití kombinace léků s různými mechanismy i místy působení v nervovém systému.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

neuropatická bolest, periferní neuropatie, lokalizované neuropatie, systémové neuropatie, centrální neuropatie, antidepresiva, antiepileptika, opioidy

 

SUMMARY

Neuropathic pain is caused by a lesion or disease of the somatosensitive system. It is a common problem of many diseases that affect both the peripheral and central nervous system. The main cause of peripheral neuropathy is both localized and systematic neuropathy. Central neuropathy arises, for example, in spinal lesions, multiple sclerosis, post-stroke conditions, etc. Treatment of neuropathic pain is problematic, primarily antidepressants, antiepileptics and, more and more often, opioids are used. Optimal seems to be the use of a combination of drugs with different mechanisms and places od action in nervous system.

 

KEY WORDS

neuropathic pain, peripheral neuropathy, localized neuropathy, systematic neuropathy, central neuropathy, antidepressants, antiepileptics, opioids

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM