Nežádoucí účinky monoklonálních protilátek a jejich bezpečnostní profil v protinádorové léčbě

03/2016

Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.1,2, doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.1,2, MUDr. Radka Obermannová1,2, RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.1,2
1 Farmakologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
2 Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika

 

SOUHRN

Léčba monoklonálními protilátkami je jednou z nejúspěšnějších léčebných strategií jak u hematologických malignit, tak u solidních nádorů. Inhibitory imunitních kontrolních bodů (checkpoint) vykazují v posledních letech významnou klinickou účinnost. V tomto přehledu se zaměřujeme na imunitně podmíněné nežádoucí účinky a zmiňujeme strategii farmakoterapie s možnými důsledky pro klinickou praxi.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

monoklonální protilátky, inhibitory imunitních kontrolních bodů, imunitně podmíněné nežádoucí účinky

 

SUMMARY

Monoclonal antibody therapy is one of the most successful therapeutic strategies in hematological malignancies and solid tumors. Immune checkpoint inhibitors exhibit in recent years significant clinical efficacy. In this review we focus on the immune related adverse event and we mention a strategy of pharmacotherapy with potential implications for clinical practice.

 

KEY WORDS

monoclonal antibodies, inhibitors of immune checkpoints, immune-mediated adverse effects

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM