Nová doporučení v léčbě diabetu aneb jak se nám líbí nová doporučení ESC pro léčbu diabetu

01/2020

MUDr. Barbora Doležalová

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice INTENDIA klinika s.r.o., Chrudim

 

SOUHRN

Doporučený postup Evropské kardiologické společnosti pro léčbu diabetu, prediabetu a kardiovaskulárních onemocnění z roku 2019 formuluje zásady multifaktoriální intervence, jejichž cílem je odstranit nepříznivý zdravotní dopad diabetu na průběh kardiovaskulárního onemocnění. Novinkou je nové pojetí stratifikace kardiovaskulárního rizika u osob s diabetem, nové cílové hodnoty krevního tlaku a LDL cholesterolu. Dokument podtrhuje komplexní zdravotní benefity některých moderních antidiabetik a preferuje jejich použití zejména u pacientů se srdečním selháním a onemocněním ledvin.

 

Klíčová slova

diabetes, kardiovaskulární onemocnění, doporučený postup, SGLT2 inhibitory, agonisté receptoru GLP-1

 

SUMMARY

The 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases articulate the principles of multi-factorial intervention, aiming at decreasing the burden of diabetes in CV disease. The document contains novel CV risk stratification in individuals with diabetes, new blood pressure and LDL-cholesterol target levels. The document emphasizes complex health benefits of some modern antidiabetic drugs and prefers their use especially in patients with heart failure and kidney disease.

 

Key words

diabetes, cardiovascular disease, guideline, SGLT-2 inhibitors, GLP-1 receptor agonists

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM