Nová kombinační léčba hypertenze: telmisartan + indapamid

05/2022

MUDr. Petra Vysočanová

Interní kardioLogická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Používání fixních kombinací je moderním trendem v léčbě hypertenze, doporučeným pro většinu hypertoniků již při zahájení léčby. Nová fixní kombinace telmisartanu 80 mg a indapamidu 2,5 mg je další možností účinné léčby hypertenze. Hlavní předností spojení těchto dvou léků je velmi spolehlivý účinek po dobu celých 24 hodin, jejich bezpečnost a dobrá tolerance. Další z předností je absence negativního metabolického působení, bezpečnost a účinnost u nemocných s nefropatií, dále vliv na snížení kolísání krevního tlaku a příznivý vliv na sexuální dysfunkci spojenou s hypertenzí.

 

Klíčová slova

hypertenze, fixní kombinace, telmisartan, indapamid, obezita, variabilita krevního tlaku, sexuální dysfunkce

 

SUMMARY

The initial therapy of hypertension with two antihypertensive agents in a single-pill combination is preferred in most patients in need of blood pressure lowering treatment. The new single-pill combination of telmisartan 80 mg and indapamide 2.5 mg presents another option for effective treatment of hypertension. The main advantage of the combination of these two drugs is a blood pressure lowering effect the whole 24 hours, safety profile and good tolerance. The absence of negative metabolic effects, safety and efficacy in patients with nephropathy, as well as the effect on reduction of blood pressure variability and the prevention of sexual dysfunction associated with hypertension are also important.

 

Key words

hypertension, fixed combination, telmisartan, indapamide, obesity, blood pressure variability, sexual dysfunction

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM