Nové bazální inzuliny s aplikací jedenkrát týdně

01/2023

MUDr. Eva Račická

Diabetologická a interní ambulance Ostrava

 

SOUHRN

Léčba bazálním inzulínem je velmi důležitá pro léčbu diabetes mellitus 1. typu a často se stane nezbytnou během průběhu diabetes mellitus 2. typu při jeho progresi, která je spojená s postupným poklesem funkce a počtu β-buněk pankreatu, které produkují inzulin. Nicméně zahájení léčby a optimalizace léčby bazálním inzulinem u diabetes mellitus 2. typu může být náročná z důvodu mnoha faktorů, jako je například riziko hypoglykemie a potřeba každodenních injekcí. V tomto článku shrnujeme dosavadní poznatky o účinnosti a bezpečnosti nových dlouhodobě působících inzulinových analog podávaných 1* týdně. V současné době jsou testovány bazální inzulin Fc (BIF, LY3209590) a inzulin icodec (LAI 287), které prošly a procházejí klinickými studiemi fáze II a III. Dosavadní výsledky jsou nadějné pro jejich časné uvedení do klinické praxe a další rozšíření možností účinné a bezpečné léčby, která zvýší kvalitu života pacientů s diabetes mellitus.

 

Klíčová slova

diabetes mellitus, bazální inzulin, inzulin BIF, inzulin icodec

 

SUMMARY

Basal insulin treatment is very important for management of type 1 diabetes and often becomes necessary over time in type 2 diabetes as the disease progresses in the consequence of decrease of function and number of beta cells producing insulin. However, initiating and optimizing basal insulin therapy in type 2 diabetes can be challenging owing to many factors like e.g., hypoglycemia and necessity of injection on a daily basis. In this paper we summarize present knowledge concerning efficacy and safety of new onceweekly insulin preparations. There are two insulins which can be injected once-weekly and are in phase 2 and 3 of clinical trials-basal insulin Fc (BIF, LY3209590) and insulin icodec (LAI 287). Existing outcomes are promising for early introduction to practice and expansion of the possibilities of efficacious and safe therapy of diabetes mellitus with improvement of quality of life for patients with this disease.

 

Key words

diabetes mellitus, basal insulin, insulin BIF, insulin icodec

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM