Nové benefity léčby warfarinem v 21. století

01/2020

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.; MUDr. Zuzana Thibaud

IV. interní hematologická klinika, LF UK a FN, Hradec Králové

 

SOUHRN

Užívání warfarinu může mít protinádorový účinek, tak jak ukázaly studie na zvířatech a některé epidemiologické studie. Například studie na modelu karcinomu u myší ukázala, že warfarin blokuje AXL receptorovou tyrosinkinázu inhibicí proteinu závislého na vitaminu K, který se nazývá GAS6, a tím se může zastavit šíření nádorových buněk. Sekundárním účinkem je blokáda GAS6-AXL signalizace, která zvyšuje protinádorovou imunitu. Observační studie také prokázala snížení výskytu nádorů při užívání warfarinu. Nicméně jsme si plně vědomi, že je potřeba dalších studií k potvrzení tohoto potencionálního benefitu při léčbě warfarinem.

 

Klíčová slova

warfarin, antikoagulační terapie, nádor, krvácení, terapie krvácení, antidota

 

SUMMARY

The use of warfarin can have antitumorous affect based on some animal and epidemiologic studies. For instance, some murine cancer models have shown, that warfarin blocks AXL receptor tyroxine kinase by inhibiting a vitamin K-dependent protein, named GAS6. This inhibition can result in stopping the spread of cancer cells. Secondary effect is the blockade GAS6-AXL signaling, which enhance antitumor immunity. The large observation study also has shown reduction of cancer incidence. However, we are aware, that other clinical trials are needed to confirm this potentional benefit.

 

Key words

warfarin, anticoagulation therapy, cancer, bleeding, therapy of bleeding, antidotes

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM