Nové možnosti léčby psoriázy na základě nových poznatků v patogenezi psoriázy - risankizumab

04/2020

Prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.

Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

V poslední době pokroky v našem porozumění patogenezi ložiskové psoriázy objasnily, že hlavní roli hraje interleukin 23. Jeho podjednotka p19 se ukázala být atraktivním cílem celé nové skupiny biologických léčiv. V tomto článku uvádíme nová data o účinnosti a bezpečnosti risankizumabu, humanizované IgG1 monoklonální protilátky selektivně inhibující tuto podjednotku. Výsledky uvedených studií přinášejí důkazy, že risankizumab dosahuje dlouhodobě velmi vysoké účinnosti (zhojení nebo téměř zhojení kožních změn) bez žádných dalších rizikových signálů při nízké celkové lékové expozici vzhledem k méně častému podávání.

 

Klíčová slova

psoriáza, interleukin 23, risankizumab, klinické studie, dlouhodobá účinnost a bezpečnost

 

SUMMARY

Recently, new advances in our understanding of plaque psoriasis pathogenesis have clarified the key role of interleukin 23. The selective targeting of its p19 subunit is an attractive therapeutic option for a whole new category of biologic agents. In this article, we describe the most recent efficacy and safety data regarding risankizumab, humanized IgG1 monoclonal antibody. Results of the recent studies offer evidence, that risankizumab provides the long-term high response rate (complete or almost complete skin clearance) without no additional safety concerns and with a lower overall drug exposure due to less frequent administration.

 

Key words

psoriasis, interleukin 23, risankizumab, clinical studies, long-term efficacy and safety

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM