Nové možnosti očkování proti pneumokokům – vakcína Vaxneuvance

01/2024

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Ústav preventivního lékařství, LF UK Hradec Králové Research Institute for Biomedical Science, Hradec Králové

 

SOUHRN

Pneumokokové onemocnění je důležitou příčinou vážných onemocnění a úmrtí u dětí mladších dvou let a osob starších 65 let. Vaxneuvance je nová vakcína používaná k ochraně proti třem typům infekcí způsobených bakterií Streptococcus pneumoniae: akutní otitis media (zánět středního ucha) u dětí ve věku od šesti týdnů do < 18 let; pneumonii (u dospělých a dětí od šesti týdnů věku a invazivním onemocněním u dospělých a dětí od šesti týdnů věku. Vakcína Vaxneuvance obsahuje části z 15 různých typů bakterie S. pneumoniae. Obsahuje také adjuvans, látku obsahující hliník, která stimuluje lepší imunitní odpověď. Hlavním příslibem je zvýšené pokrytí sérotypy 22F a 33F a zlepšené parametry konjugátu sérotypu 3.

 

Klíčová slova

pneumokoky, PCV, PCV15, Vaxneuvance, invazivní pneumokokové onemocnění, bezpečnost, imunogenita

 

SUMMARY

Pneumococcal disease is an important cause of serious illness and death among children under two years of age and persons over 65 years of age. Vaxneuvance is a new vaccine used to protect against three types of infections caused by the bacterium Streptococcus pneumoniae: acute otitis media (ear infection), in children aged from six weeks to less than 18 years; pneumonia in adults and children from six weeks of age and invasive disease in adults and children from six weeks of age. Vaccine Vaxneuvance contains parts from 15 different types of the S. pneumoniae bacterium. It also contains an adjuvant, a substance containing aluminum, to stimulate a better immune response. The major promise is increased coverage by serotypes 22F and 33F and improved parameters of serotype 3 conjugate.

 

Key words

pneumococci, PCV, PCV15, Vaxneuvance, invasive pneumococcal disease, safety, immunogenicity

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM