Nové perspektivy v léčbě Crohnovy choroby - pohled na ustekinumab

02/2017

Doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D.

Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Crohnova choroba je relativně časté onemocnění se závažnými důsledky, které postihuje mladší i starší věkovou populaci. Jedná se o multifaktoriální onemocnění, v jehož rozvoji jsou kromě dědičné dispozice klíčové i imunitní faktory. Ustekinumab je léčivo, které se užívá v léčbě psoriázy a psoriatické artritidy a má prokazatelný příznivý vliv v léčbě Crohnovy choroby. Ustekinumab je IgGlK monoklonální protilátka proti interleukinům 12 a 23, která příznivě ovlivňuje nejen akutní ataky onemocnění, ale je účinná i při dlouhodobé léčbě a může mít příznivý účinek u těch pacientů, u kterých jiná léčiva včetně protilátek proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNF-a) již selhala.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

Crohnova choroba, monoklonální protilátka, Stelara, ustekinumab

 

SUMMARY

Crohn's disease is a relatively frequent condition with serious sequels affecting both younger and older age groups. It is a multifactorial disease with a key role played by, besides a genetic predisposition, immune factors. Ustekinumab, a drug used to treat psoriasis and psoriatic arthritis, has been shown to exert a demonstrably beneficial effect in the treatment of Crohn's disease. Ustekinumab is an IgGlK interleukins-12 and 23 monoclonal antibody with a beneficial effect not only on acute attacks; it is also effective in long-term treatment and may have a beneficial effect even in patients with failed therapy based on other drugs including anti-TNFa antibody.

 

KEY WORDS

Crohn's disease, monoclonal antibody, Stelara, ustekinumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM