Nové poznatky k úspěšné léčbě levotyroxinem aneb úskalí substituční léčby

05/2023

MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.

Endokrinoiogický ústav, Praha

 

SOUHRN

Tyreoidální léky patří u nás i celosvětově k nejčastěji předepisovaným lékům. Znalost faktorů a mechanismů, které ovlivňují vstřebávání Levotyroxinu a jeho další využití v organismu, je důležitou podmínkou při snaze o optimalizaci léčby. Mezi ně patří stravovací návyky, interní onemocnění spojená s poruchami vstřebávání u střevních a jiných onemocnění, léky a látky v přírodě zasahující do mechanismu tyreoidálních hormonů - tzv. tyreoidální disruptory. Jejich vlivem může být léčba porušené funkce štítné žlázy neuspokojivá i přes dodržení pravidel substituční léčby.

 

Klíčová slova

léčba levotyroxinem, biologická dostupnost, lékové interakce, tyreoidální disruptory

 

SUMMARY

Thyroid medications are among the most commonly prescribed drugs in our country and worldwide. Knowledge of the factors and mechanisms that influence the absorption of levothyroxine and its further utilization in the body is an important condition in the effort to optimize treatment. These include dietary habits, internal diseases associated with absorption disorders in intestinal and other diseases, drugs and substances in nature interfering with the mechanism of thyroid hormones - the so-called thyroid disruptors. Due to their influence, the treatment of impaired thyroid function may be unsatisfactory despite compliance with the rules of replacement therapy.

 

Keywords

levothyroxine treatment, bioavailability, drug interactions, thyroid disruptors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM