Novinky v inzulinoterapii

01/2021

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Diabetologické centrum, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

 

SOUHRN

Terapie inzulinem stále zůstává pro část pacientů s diabetem nezbytným léčebným postupem. Vývoj nových inzulínových analog směřuje jednak k prodlužování jejich účinků, jednak naopak ke zrychlení akce k pokrytí postprandiální glykemie. A také k řešení dalších problémů, které jsou s terapií inzulinem spojeny, tj. především obtížně předvídatelné kolísání glykemie (mezidenní variabilita), nesnadná titrace k dosažení normoglykemie, obtížné úpravy dávek podle změn v inzulinové senzitivitě (fyzická aktivita, stres, onemocnění, snížení energetického příjmu, příjem alkoholu), injekční aplikace jako bariéra zahájení léčby oproti perorální nebo vnitřní sekreci apod. Mezi nové inzuliny, které se v letošním roce zařadily do běžné praxe, patří ultrarychlý inzulin lispro (URLi). Zajímavé jsou výsledky studií s jednou týdně podávanými inzuliny (inzulin icodec, BIF, AB101, HM12470).1

 

Klíčová slova

normoglykemie, jednou týdně podávané inzuliny, ultrarychlé inzuliny lispro, bariéry inzulinoterapie

 

SUMMARY

Insulin therapy constantly continues to be an essential therapeutic procedure for a segment of diabetic patients. The development of new insulin analogues points on one hand to prolongation of their effects and on the other hand to acceleration of the coverage of postprandial glycaemia and also of other problems arising from their connection with insulin therapy, above all, the difficulty of predicting the variable levels of glycaemia in the course of a day, including the laboriousness of titration in achieving normoglycemia, together with the arduousness task of adjusting doses in line with insulin sensitiveness (physical activity, stress, illness, reduction of energetic intake, alcohol intake), and injection applicati - on as a barrier to starting insulin therapy in comparison with oral or internal secretion and likewise. Among the new insulin drugs which have taken their place in standard practice in the current year are ultra-rapid lispro (URLi). Interesting are results of studies with once-weekly insulins (insulin icodec, BIF, AB101, HM12470).1

 

Key words

normoglycemia, once-weekly insulins, ultra-rapid insulin lispro, barriers to insulin therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM