Novinky v léčbě chronické imunitní trombocytopenie

02/2017

MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

V oblasti imunitní trombocytopenie došlo v roce 2016 ke změně souhrnu údajů o přípravku agonistů receptoru pro trombopoetin. Stav po splenektomii již není obligátní součástí indikačních kritérií pro agonisty receptoru pro trombopoetin. V léčbě imunitní trombocytopenie byly zveřejněny výsledky randomizované studie s perorálním inhibitorem kinázy z rodiny Syk fostamatinibem.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

romiplostim, eltrombopag, setrvalá remise imunitní trombocytopenie, fostamatinib

 

SUMMARY

In the part of immune thrombocytopenia occurred in 2016 change the thrombopoietin receptor agonists summary of product characteristics. Splenectomy is no longer an obligatory part of the indication criteria for thrombopoietin receptor agonist. In the treatment of immune thrombocytopenia were published the results of a randomized study using oral Syk-kinase fostamatinib.

 

KEY WORDS

romiplostim, eltrombopag, sustained remission of immune thrombocytopenia, fostamatinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM