Novinky v léčbě GLP-1 agonisty

01/2020

MUDr. Eva Račická

Diabetologická a interní ambulance Ostrava

 

SOUHRN

Diabetes mellitus 2. typu (DM2T) je nemocí, která je závažnou příčinou morbidity a mortality obyvatel v mnoha vyspělých zemích. V současné době je preferována léčba DM2T, která má dobrou účinnost, nezpůsobuje nárůst tělesné hmotnosti a snižuje riziko hypoglykemie. Agonisté receptoru pro peptid 1 podobný glukagonu (glucagon-like peptide-1, GLP-1) jsou důležitou skupinou pro léčbu DM2T, neboť splňují výše uvedená kritéria. Článek pojednává o semaglutidu, což je agonista receptoru GLP-1, podávaný jednou týdně subkutánně, který byl v roce 2019 schválen pro léčbu DM2T v České republice, a o výsledcích kardiovaskulárních studií, jež ovlivnily v roce 2019 aktualizaci společných doporučení pro léčbu hyperglykemie u DM2T, vydanou Americkou diabetologickou asociací a Evropskou asociací pro studium diabetu v roce 2018.

 

Klíčová slova

diabetes mellitus 2. typu, semaglutid, dulaglutid, kardiovaskulární studie

 

SUMMARY

Type 2 diabetes mellitus (DM2T) is continuing to be serious cause of morbidity and mortality in developed countries. Currently it is preferred to use treatment with good efficacy, with no weight gain and decrease of risk of hypoglycemia. Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonists are very important group for treatment of DM2T as they accomplish these standards. The article is describing semaglutide, GLP-1 receptor agonist used as one-weekly subcutaneous injection. Semaglutide has been introduced to the market in the Czech Republic in year 2019 for treatment of DM2T. The article is also describing results of clinical cardiovascular studies with impact on 2019 Update of consensus report on management of hyperglycemia in DM2T that has been established by American Diabetes Association and European Association for the Study of Diabetes in 2018.

 

Key words

type 2 diabetes mellitus, semaglutide, dulaglutide, cardiovascular clinical outcomes

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM