Novinky v léčbě revmatoidní artritidy

04/2020

MUDr. Martina Skácelová, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Revmatoidní artritida je závažné autoimunitní zánětlivé onemocnění, které zásadním způsobem ovlivňuje funkční schopnosti nemocných, zhoršuje kvalitu života a zvyšuje riziko komorbidit, zejména kardiovaskulárních příhod. Včasné stanovení diagnózy a zahájení léčby revmatoidní artritidy má zásadní vliv na prognózu nemocných, zejména na progresi choroby, funkční schopnosti nemocných a snížení rizika vzniku komorbidit. V léčbě revmatoidní artritidy se využívá celá řada chorobu modifikujících léků, poměrně novými léky jsou inhibitory Janusových kináz, které jsou v algoritmu léčby revmatoidní artritidy postaveny na stejnou úroveň jako léky biologické.

 

Klíčová slova

revmatoidní artritida, chorobu modifikující léky, inhibitory JAK

 

SUMMARY

Rheumatoid arthritis is serious autoimmune inflammatory disease, which affects patienťs functional status, impairs their quality of life and increases risk of comorbidities, especially risk of cardiovascular events. Early diagnosis and treatment have an important impact on patienťs prognosis, especially on disease progression, functional status and reduction of comorbidities. A number of disease modifying drugs is used in treatment of rheumatoid arthritis; inhibitors of Janus kinases are relatively novel therapies, which are placed in the treatment algorithm on the same level as biologic drugs.

 

Key words

rheumatoid arthritis, disease modifying drugs, JAK inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM