Novinky v léčbě SGLT2 inhibitory

01/2020

Doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická, LF UP a FN, Olomouc

 

SOUHRN

Inhibitory SGLT2 patří mezi účinná a relativně bezpečná antidiabetika s prokázaným příznivým ovlivněním hlavních kardiovaskulárních příhod, srdečního selhání a chronického onemocnění ledvin. Původně byly určeny pro léčbu diabetů 2. typu, nyní se jejich indikace rozšířila i na jedince s diabetem 1. typu a některá data svědčí o možné prospěšnosti jejich podávání i u nediabetické populace. Sdělení obsahuje aktuální informace o současném postavení gliflozinů v léčbě diabetu, jeho komplikací i dalších potenciálních indikací.

 

Klíčová slova

glifloziny, diabetes, srdeční selhání, chronické onemocnění ledvin, ketoacidóza

 

SUMMARY

SGLT2 inhibitors are effective and relatively safe antidiabetics with proven beneficial effects on major cardiovascular events, heart failure and chronic kidney disease. They were originally intended for the treatment of type 2 diabetes. Now, their indication has been extended to individuals with type 1 diabetes, and some data has suggested a possible benefit in non-diabetic populations. The paper contains information on the current position of gliflozins in the treatment of diabetes, its complications and other potential indications.

 

Key words

gliflozins; diabetes; heart failure; chronic kidney disease; ketoacidosis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM