Novinky v metabolickém syndromu

04/2018

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Metabolický syndrom je teorií, která je letos stará již 30 let. Několik různých definic se pokouší vysvětlit častý společný výskyt rizikových faktorů aterosklerózy. Až později byl popsán vztah metabolického syndromu k tzv. systémovému zánětu vznikajícímu v tukové tkáni a k zánětlivým onemocněním typu chronické bronchitidy či psoriáz či k onemocněním degenerativním, jako je Alzheimerova choroba. I poslední léta ukazují, že o metabolickém syndromu je stále publikována mnoho a že se zdaleka nejedná o problematiku uzavřenou.

 

KLÍČOVÁ SLOVA:

metabolický syndrom, rizikové faktory, definice, ateroskleróza, nové složky

 

SUMMARY

Metabolic syndrome is a theory that has been around for 30 years. Several different definitions attempt to explain the frequent common occurrence of risk factors for atherosclerosis. The relationship of metabolic syndrome to so-called systemic inflammation arising in adipose tissue and inflammatory diseases such as chronic bronchitis or psoriasis or degenerative diseases such as Alzheimer's disease was later arisen. Even the last years show that there is lot of publishing work behind metabolic syndrome and it can't be considered as the closed issue.

 

KEY WORDS:

metabolic syndrome, risk factors, definitions, atherosclerosis, new components

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM