Novinky v patogenezi a léčbě imunitních trombocytopenií

05/2019

MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

U onemocnění imunitní trombocytopenií došlo v roce 2016 ke změně v souhrnu údajů o přípravku týkající se agonistů trombopoetinového receptoru. Stav po splenektomii již není obligátní součástí indikačních kritérií pro léčbu trombopoetinovými agonisty. Dosažení setrvalé remise po vysazení trombopoetinových agonistů představuje stále velmi živou oblast léčby. V oblasti léčby imunitní trombocytopenie v graviditě byla publikována zajímavá studie s rekombinantním lidským trombopoetinem. Byly publikovány výsledky studie s dalším perorálním agonistou trombopoetinového receptoru avatrombopagem. V léčbě imunitní trombocytopenie byly zveřejněny povzbudivé výsledky randomizovaných studií s perorálním inhibitorem slezinné tyrosinkinázy fostamatinibem. Nově se v oblasti imunitní trombocytopenie objevují léky inhibující lidský neonatální Fc receptor.

 

Klíčová slova

romiplostim, eltrombopag, setrvalá remise ITP, avatrombopag, fostamatinib

 

SUMMARY

In the part of immune thrombocytopenia occurred in 2016 change the thrombopoietin (thrombopoietin) receptor agonists Summary of Product Characteristics. Splenectomy is no longer an obligatory part of the indication criteria for thrombopoietin agonist. Novel clinical study of avatrombopag and recombinant human thrombopoetin therapy for the management of immune thrombocytopenia in pregnancy were published. In the treatment of immune thrombocytopenia were published the results of a randomized study using oral spleen tyrosine kinase fostamatinib.

 

Key words

romiplostim, eltrombopag, sustained remission of ITP, avatrombopag, fostamatinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM