Novinky v terapii roztroušené sklerózy

06/2022

MUDr. Marek Peterka

Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní demyelinizační a neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému, které je hlavní příčinou neúrazového neurologického postižení u mladých dospělých. V posledních letech byla pro léčbu RS schválena řada léků modifikujících průběh choroby. Pozoruhodné pokroky v léčbě všech forem RS včetně progresivních příznivě změnily vyhlídky mnoha pacientů. Došlo také ke koncepčnímu posunu v chápání imunitní patologie RS, od modelu zprostředkovaného výhradně T lymfocyty k poznání, že klíčovou roli v patogenezi hrají B lymfocyty. Příchod účinnějších léků s méně častým podáváním, dobrou snášenlivostí a adherencí vedl k častějšímu využití této terapie jako léku první volby. Mnoho odborníků nyní doporučuje jejich použití u mnoha pacientů v počátku onemocnění. V tomto článku podáváme přehled o aktuálně schválených léčebných přípravcích k léčbě RS.

 

Klíčová slova

roztroušená skleróza, demyelinizace, neurodegenerace, antiCD20 protilátky, ocrelizumab, ofatumumab, ponesimod, siponimod

 

SUMMARY

Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune demyelinating and neurodegenerative disease of the central nervous system, and the leading cause of nontraumatic neurological disability in young adults. In recent years, many diseasemodifying therapies have been approved for MS treatment. Remarkable advances in treatment of all forms of MS including progressive have favorably changed the longterm outlook for many patients. There also has been a conceptual shift in understanding the immune pathology of MS, from purely T cellmediated model to recognition that B cells have a key role in pathogenesis. The emergence of higherefficacy drugs requiring less frequent administration have made these preferred options due to their tolerability and adherence. Many experts now recommend use of these as a firstline treatment for many patients with early disease. In this article we give an overview of currently approved drugs for the treatment of MS.

 

Key words

sclerosis multiplex, demyelination, neurodegeneration, antiCD20 antibodies, ocrelizumab, ofatumumab, ponesimod, siponimod

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM