Nový pohled na diseminovanou intravaskulární koagulaci

06/2020

MUDr. Alena Buliková, Ph.D.

Oddělení klinické hematologie LF MU a FN Brno

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Diseminovaná intravaskulární koagulace může být závažnou komplikací širokého spektra různých patologických situací (infekcí, nádorů, porodnických komplikací, traumat či jiných orgánových destrukcí, cévních abnormalit, těžkých toxických či imunologických reakcí a jiných stavů), která je provázena vysokou mortalitou a morbiditou. Je charakterizována velkým rozsahem aktivace koagulace vedoucím k depozici fibrinu v mikrocirkulaci, orgánovou dysfunkcí, konsumpcí koagulačních faktorů a trombocytů, a případně i život ohrožujícím krvácením. Léčba vyvolávajícího onemocnění je základním předpokladem terapeutického řešení.

 

Klíčová slova

diseminovaná intravaskulární koagulace, etiologie, patofyziologie, diagnostika, léčba

 

SUMMARY

Disseminated intravascular coagulation can be a severe complication of a wide spectrum of different pathologic statements (infections, tumors, obstetric complications, traumas or other organ destructions, vascular abnormalities, severe toxic or immunologic reactions), which is associated with high degree of the morbidity and the mortality. It is characterized by widespread activation of coagulation leading to fibrin deposition in the vasculature, organ dysfunction, consumption of hemostatic factors and platelets, and potentially even by life-threating hemorrhage. Treatment of the underlying disease is the cornerstone of therapeutic approaches.

 

Key words

 disseminated intravascular coagulation, etiology, pathophysiology, diagnosis, treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM