Nový pohled na erdostein od studie ERICA

01/2024

Prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.

Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Erdostein byl objeven v roce 1996 a na počátku byla studována jeho mukolytická aktivita v léčbě chronického kašle, v léčbě bronchitid a následně i chronické obstrukční plicní nemoci. Poté se pozornost zaměřila na antioxidační a protizánětlivé vlastnosti této molekuly, které souvisejí se snížením zánětlivé odpovědi v průběhu infekce dýchacích cest. V roce 2013-2015 jsme prováděli studii ERICA u dětí. Předpokládali jsme, že při podávání erdosteinu v prvních dnech rozbíhajícího se infektu horních dýchacích cest se sníží míra zánětlivé odpovědi a tím tíže klinických příznaků a nutnost antibiotické léčby. V dalším desetiletí byly publikovány nové účinky erdosteinu, které naši hypotézu podpořily.

 

Klíčová slova

erdostein, mukoaktivní látka, ERICA, ATB, protizánětlivý a antioxidační účinek

 

SUMMARY

Erdosteine was discovered in 1996 and initially its mucolytic activity was studied in the treatment of chronic cough, in the treatment of bronchitis and subsequently chronic obstructive pulmonary disease. Attention then focused on the antioxidant and anti-inflammatory properties of this molecule, which lead to a reduction in the inflammatory response during respiratory tract infection. In 2013-2015, we conducted the ERICA study in children. We hypothesized that the use of erdosteine in the first days of an emerging upper respiratory tract infection will reduce the strength of the inflammatory response and thus the severity of clinical symptoms and the need for antibiotic treatment. In the next decade, new activities of erdosteine were published, which supported our hypothesis.

 

Key words

erdosteine, mucoactive substance, ERICA, ATB, anti-inflammatory and antioxidant effect

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM